Přihláška do klubu

Přihláška do klubu

Přihláška do klubu FK Arsenal Česká Lípa z.s.

Osobní údaje hráče

Adresa hráče, telefon, email

Zákonný zástupce, kontaktní osoba

Doplňující zdravotní údaje

 

Souhlasím s tím, aby FK Arsenal Česká Lípa, z.s. zpracoval a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností ve fotbalovém klubu.

Dále souhlasím s tím, že zástupce klubu je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence fotbalové asociace a pro potřeby dotačních programů. Toto oprávnění vyplývá z technickoorganizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.). Údaje je klub oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v klubu.

Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení § 11 zák. č. 101/2000 Sb. a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Osobní údaje uvedené v přihlášce člena klubu jsou poskytnuty se souhlasem zákonného zástupce, který odesláním tohoto formuláře dává souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte pro účely uvedené v přihlášce do klubu.

Fotbalový klub  FK ARSENAL ČESKÁ LÍPA, z.s., Boženy Němcové 3178, 470 01 Česká Lípa,   IČ : 69898341 zpracuje osobní údaje dítěte v souvislosti s činností klubu v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů pro níže uvedené účely:
a) evidence členů klubu 
b) zdokladování evidence členů klubu pro potřeby podávání žádostí v dotačních programech v oblasti sportu v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště,         navštěvovaná škola/školka
c) evidence členských příspěvků

V případě, že souhlasíte (ikony musí svítit zeleně), bude klub zpracovávat osobní údaje pro:

a) Evidenci ve veřejně dostupné databázi Fotbalové asociace České republiky (FAČR) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, ID hráče, rodné číslo, název klubu. Registrace členství je zpoplatněna částkou 100,- Kč (mládež), 200,- Kč (dospělí). Platbu je nutno uhradit nejpozději do 28.2. příslušného roku.

b) Účely evidence ve veřejně dostupné databázi České unie sportu (ČUS) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, ID člena svazu, název klubu pro potřeby dotačních programů.

Rodné číslo slouží pro registraci ve FAČR, bez něj nelze hráče registrovat a hráč by nemohl startovat v soutěžních utkáních. Klub jej bude zpracovávat se souhlasem zákonného zástupce dle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, za účelem jednoznačné identifikace a za účelem případného prokazování oprávněně požadovaných dotací poskytnutých Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy dle zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv písemně odvolat. Poskytován je na období platnosti trvání členství v klubu a po dobu jednoho roku od ukončení členství v klubu.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným osobám klubu a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování registrace nebo pro potřeby dotačních titulů. 

Odesláním tohoto formuláře prohlašujete, že jste byl/a informován/a o svých právech a povinnostech, zejména o svém právu
a) na přístup k osobním údajům,
b) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
c) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovány protiprávně,
d) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
e) na přenositelnost údajů 

Takto vyplněná přihláška bude zaslána správci databáze fotbalového klubu FK Arsenal Česká Lípa z.s.


 

Generální partner:

Partner náborů:

Partneři:

Mediální partneři:

Partneři FAČR:

Příští domácí zápas FK Arsenal_SK Štětí, 20.8.2022, 10:15 hod., sezona Tabulka Divize B 2022/2023

Umístění
Název klubu
Počet bodů
1.
F.K. Seko Louny
6
2.
SK Újezd Praha 4
6
3.
FC Chomutov
6
4.
SK Kladno
6
5.
FK ARSENAL ČESKÁ LÍPA
6
6.
T.J. Sokol Libiš
4
7.
Sportovní klub Kosmonosy
4
8.
FK Admira Praha
3
9.
FK Olympie Březová
1
10.
FK Meteor Praha VIII
1
11.
FK Neratovice-Byškovice
1
12.
FK Hvězda Cheb
1
13.
SK Stap-Tratec Vilémov
0
14.
SK Štětí
0
15.
SK Slaný
0
16.
SK Český Brod
0
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace